Hoofdweg 656 1055 AB Amsterdam // Tel.: 020-3868435
Safa Hac Umre Mekke

Hadj Planner & Informatie over Hadj

Safa hac & umre verzorgt Umrah en Hadj reizen. Wij verzorgen voor u de Umrah en Hadj volgens de koran en de Sunna. Doordat u uw reis aan ons toevertrouwd hoeft u zich gedurende uw bedevaart alleen nog maar met de ibada (aanbidding) bezig te houden, de rest doen wij voor u.

 
Safa Hac ve Umre - Hadj Planner 2012
De reis
Vertrek naar Amsterdam met eigen vervoer, u dient minimaal 2 uur voor vertrek aanwezig te zijn, Houd website van Schiphol in de gaten voor eventuele vluchtwijzigingen. Denk aan uw bagage limit van max 30 kg verdeeld over 2 koffers of tassen met een maximum van 23 kg per koffer of tas. Handbagage is max 10 kg. Houdt rekening mee met het gewicht op de terugreis. Op de terugreis mag u 10 liter zamzam water meenemen. Deze gegevens zijn per persoon.

Wij vliegen vanuit Amsterdam Schiphol naar Istanbul Ata Turk Airport, waarna wij onze reis voortzetten naar Al Medina Al Munaouara.

Bij aankomst in Al Medina dient u de reischecks in de paspoort te doen en deze aan uw reisleider te overhandigen. Uw paspoort wordt gedurende u verblijf in KSA (Koninkrijk Saoedi Arabië) bij de plaatselijke autoriteiten gehouden.

LET OP: ALS ER EEN PASPOORT OF EEN REISCHECK ONTBREEKT MOGEN WE ONZE REIS NIET VOORTZETTEN.

Aankomst in Al Medina:
Bij aankomst in het hotel worden de kamers verdeeld, graag rekening houden met drukte en eventuele wachttijden.
Activiteiten in Al Medina:
 • Bezoek brengen aan de moskee Alharaam Al madani,
 • 2 rakat bidden in Arraouda indien mogelijk zoniet kan je op elke plek in de moskee bidden.
 • Bezoek de graven van de profeet Mohammed sallallaho aleihi wa sallam, Abu bakr en Omar radiya allaho 3anhoum.
 • Bezoek masjid Quba en Jabal Uhud


Mazarath
U wordt bij het hotel opgehaald om naar masjid Quba en jabal Uhud gebracht te worden. De bus vertrekt op de afgesproken tijd die u in het hotel te horen krijgt. Indien u niet aanwezig bent vertrekt de bus zonder u.

Regels:
 • Indien u zich van de groep wilt splitsen dient u dit wel aan uw reisleider door te geven.
 • U dient zich te alle tijden te houden aan de islamitische regels volgens de koran en de sunnah.
 • Uw reisleider is niet verantwoordelijk voor het verlies van uw eigendommen.

Aantal praktische tips:
 • Geen scherpe voorwerpen in de bagage
 • Medicijnen in de handbagage i.v.m. verlies of het niet aankomen van de bagage
 • Hoe minder handbagage, hoe makkelijker je kunt bewegen
 • Geen vloeistoffen in je handbagage
 • Geen paraplu en/of tassen mee naar Al Jamaraat
 • Tijdens verblijf in mina wordt er een tent aan de groep toegewezen, hier kunt u al uw spullen achterlaten, behalve waardevolle spullen
 • Neem niet veel contant geld mee, u kunt overal pinnen (wereldpas) want ook in Mekka en Medina zijn helaas zakkenrollers.

Meenemen (tips) NIET meenemen
+ waterkoker , probeer met een groep mensen één waterkoker mee te nemen
+ een slaapzak, geen dure misschien laat u die daar liggen
+ goede loopschoenen tot onder de enkels, ivm veel lopen
+ een rugzak, hier kunt u uw schoenen en gebedsmatje in doen
+ soepzakken, blikjes tonijn voor het verblijf in mina (ook te koop in Mekka)
+ Vitamine pillen (ook te koop in Mekka)
+ Verlengkabel (stroom)
+ Neem een sim Lock vrije telefoontoestel, SIM kaart bij aankomst aanschaffen.
+ Heel veel SABER (geduld)
- Teveel kleren: U kunt daar alles goedkoop kopen
- Grote zware koffer: Nergens goed voor
- Dure elektronica: Kans op verlies of schade is groot


Reis doe'aBetekenis van de doe'a

Allah is de grootste, Allah is de grootste, Allah is de grootste. Geprezen is Degene Die dit voor ons mogelijk heeft gemaakt en wij hebben er geen macht over. En voorwaar, tot onze Heer zullen wij zeker terugkeren. O Allah, wij vragen U om goedheid en vroomheid tijdens deze reis en om werken die U behagen. O Allah, vergemakkelijk deze reis voor ons en maak de afstand makkelijk (te overbruggen) voor ons. O Allah, U bent tijdens deze reis onze gezelschap en U bent Degene aan Wie we de zorg over onze familie hebben overgelaten. O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen de slechte gebeurtenissen en nare uitzichten van deze reis. Bescherm mijn familie en bezittingen tegen een slechte toestand bij terugkeer.


Uitspraak van de doe'a

Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, Soebh’aana alladhie saggara lanaa haadhaa wa maa koennaa lahoe moeqrinien, wa innaa ilaa rabbinaa lemoenqalieboen, Allahoemma inna nas-aloeka fie safarinaa haadhaa el-birra wa at-taqwaa, wa mina al-3amalie maa tardhaa, Allahoemma hawwien 3alayna safaranaa haadhaa wa athwi 3annaa boe’dahoe, Allahoemma anta as-saah’iboe fie as-safarie wa al-galieefatoe fie al-ahl, Allahoemma innie a3oedhoe bika min wa a3thaa-ie as-safar, wa ka-aabati al-mandhari wa soe-i al-moenqalab fie al-maali wa al-ahl.


Korte richtlijnen voor de Hadj en Umrah
 • Om oprecht berouw te tonen voor alle zondes, en de Hadj en te betalen van zijn wettige verdiensten.
 • Over zijn tong waken tegen liegen, roddelen, belasteren en spotten.
 • De intentie voor het verrichten van de Hadj of Umrah te zuiveren, en zoekend naar het Hiernamaals en de tevredenheid van Allaah de Allerhoogste als enige, ver weg van pronken en opscheppen.
 • De handelingen leren zoals ze zijn voorgeschreven door de Sharie`ah voor de Hadj en Umrah, en in het geval van enige moeilijkheid of probleem de mensen die het weten te vragen.
 • Wanneer de pelgrim arriveert bij al-miqaat (Plaats van ihraam) is hij vrij om te kiezen uit drie soorten Hadj (ifraad, tamatt’oe of qiraan). Tamatt’oe heeft de voorkeur voor iemand die geen offerdier met zich heeft meegebracht, terwijl qiraan de voorkeur heeft voor iemand die zijn dier bij zich heeft.
 • Als de persoon de ihraam binnen gaat bang is dat hij niet in staat zal zijn om alle rituelen te verrichten vanwege ziekte of angst, dan moet hij voorwaarde maken (door de volgende doe'a te zeggen): “Ik zal terug keren naar de normale staat als ik daartoe gedwongen wordt.”
 • The Hadj van kinderen is geldig, maar vervult niet hun Islamitische verplichting van de Hadj.
 • Gedurende de staat van ihraam, mag men een bad nemen of zijn hoofd wassen of krabben indien nodig.
 • Het is toegestaan voor een vrouw om haar gezicht te bedekken met haar hoofdbedekking als ze bang is dat mannen naar haar kijken.
 • Veel vrouwen dragen een hoofdband onder de sluier om het weg te houden van het gezicht. Deze handeling heeft geen basis.
 • Het is toegestaan om de ihraam kleding te wassen en ze opnieuw te dragen, of andere ihraam kleding aan te trekken.
 • Als iemand - gedurende de staat van ihraam - een genaaid kleed draagt, zijn hoofd bedekt, of een geur gebruikt uit vergeetachtigheid of onwetendheid, wordt er geen compensatie (straf of compensatieoffer) van hem vereist.
 • Als iemand Hadj at-tamatt’u of Umrah verricht, dan moet hij stoppen met het reciteren van talbiejah bij het arriveren bij de Ka`bah en voor het beginnen aan de tawaaf.
 • Snel lopen, korte stappen nemen en ontbloten van de rechterschouder is niet toegestaan gedurende tawaaf behalve tijdens de eerste drie omsingelingen van de Tawaaf van Aankomst (tawaaf al-qoedoem) deze is voor het lopen met snelle, korte stappen. Maar wat betreft het ontbloten van de schouder, dat geldt voor alle zeven omsingelingen. Dit gaat alleen op voor mannen.
 • Als de pelgrim is vergeten hoeveel ronden hij heeft verricht, m.a.w., of het er drie of vier waren, dan moet hij ze tellen als drie (dat is, de minste van twee getallen). Dezelfde procedure moet worden doorlopen voor de Sa’ye.
 • In het geval van grote menigte, is er geen kwaad in het verrichten van de omsingelingen verder dan de Zam Zam bron en de Plaats van Ibraahiem of zelfs nog verder, want de gehele Heilige Moskee is een plek van tawaaf.
 • Het is verboden voor een vrouw om tawaaf te maken terwijl ze haar schoonheid toont, parfum gebruikt, of niet voldoende bedekt wat de Sharie`ah van haar verlangt te bedekken.
 • Als de menstruatie van een vrouw begint of ze baart na het binnen gaan van ihraam, is het voor haar niet acceptabel om tawaaf te verrichten totdat de stroom van bloed stopt en ze gereinigd is.
 • Een vrouw mag voor ihraam iedere jurk (Iebajaah) dragen, zolang het niet lijkt op mannenkleding, haar schoonheid toont, of verleiding bij mannen veroorzaakt.
 • Het uitspreken van de intentie voor de handelingen van aanbidding behalve de Hadj of Umrah is een innovatie (bid’ah), en om het hardop te zeggen is zelfs nog meer onjuist.
 • Als een Moslim de intentie voor de Hadj of Umrah heeft gemaakt, is het verboden om langs een aangewezen Plaats van Ihraam (al-miqaat) zonder in ihraam te gaan.
 • Als de pelgrim voor de Hadj of Umrah vanuit de lucht aankomt, gaat hij in ihraam in het vliegtuig wanneer hij dat passeert waar zijn route gelijkloopt met een Plaats van Ihraam. Hij moet zich daarvoor voorbereiden gedurende de vlucht of voor het aan boord gaan van het vliegtuig om klaar te zijn om de staat van ihraam binnen te gaan.
 • Als iemand in Mekka woont, of tussen Mekka en de Plaatsen van Ihraam hoeft hij nergens naar toe te gaan om ihraam te nemen. In dit geval, moet hij ihraam nemen voor Hadj of Umrah op de plek waar hij verblijft.
 • Om het aantal van hun Umrah’s te vergroten, gaan sommige mensen na de Hadj naar at-Tan`iem of al-Dj`iranah en gevolgd daarop keren ze terug voor Umrah. Er bestaatgeen ondersteuning voor deze praktijk in de Sharie`ah.
 • De pelgrim gaat in ihraam op de achtste van Dhoel-Hidjah op de plek waarin hij verbleef in Mekka. Het is niet nodig voor hem om vanaf een specifieke plaats in Mekkah (zoals al-Mizab – de regengoot aan de Ka'abah) ihraam te nemen, zoals veel mensen doen, noch is er deze keer een Afscheid Tawaaf voor het verlaten van Mekka.
 • Het heeft de voorkeur om van ‘Arafat naar Mina te gaan op de negende van Dhoel- Hidjah nadat de zon is opgekomen.
 • Het is niet toegestaan om van ‘Arafat te vertrekken op de negende van Dhoel-Hidjah voordat de zon onder is. Wanneer de pelgrim na zonsondergang vertrekt, moet hij dat doen met rust en respect.
 • De Maghreb en `Ieshaa'a gebeden moeten worden verricht na het arriveren in Moezdelifah, of het nou de tijd voor Maghreb is of na het aanbreken van de periode van `Ieshaa'a.
 • Het is toegestaan om kiezels te verzamelen voor het stenigen van de Pilaren van elke plek binnen de grenzen van Mekkah (al-Haraam), niet perse in Moezdelifah.
 • Het is niet aanbevolen om de kiezels te wassen. Er bestaat geen enkele overlevering dat gaat over dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) of zijn Metgezellen dit ooit deden. Noch horen de gebruikte kiezels opnieuw gebruikt te worden.
 • Het is toegestaan voor vrouwen, kinderen en zwakke individuen om verder te gaan naar Mina aan het einde van de nacht.
 • Wanneer de pelgrim in Mina arriveert op de Dag van ‘Eid (de tiende van Dhoel-Hidjah), moet hij stoppen met het reciteren van talbiejah. De kiezels moeten achtereenvolgend gegooid worden, één voor één, naar de Stenen Pilaar van ‘Aqabah
 • Het is niet vereist dat de kiezels blijven waar ze neergegooid zijn; het is alleen nodig dat ze naast de Pilaar in de ring vallen.
 • Volgens de meningen van geleerden, reikt de periode van offer tot de zonsondergang van de derde dag.
 • Tawaaf al-ifaadah of al-ziyaarah op de dag van `Ied (de tiende van Dhoel-Hidjah) is een essentieel deel van de Hadj, en Hadj is zonder dat niet compleet.
 • De persoon die qiraan maakt tussen Hadj en `Oemrah verricht alleen èèn Sa’ye. Hetzelfde geldt voor het geval van ifraad.
 • Op de Dag van Offer, heeft het de voorkeur dat de pelgrims dingen doen in de volgende volgorde: beginnen met het gooien van de kiezels naar de Pilaren van `Aqabah; dan zijn offer offeren; dan scheert of knipt hij zijn haar, dan maakt hij tawaaf van de Ka`bah gevolgd door sa’ye. Hoewel, het veranderen van deze volgorde is toegestaan.
 • Terugkeren naar volledig normale staat wordt bereikt nadat iemand het volgende heeft gedaan.
  • De kiezels naar de Pilaren van ‘Aqabah gegooid;
  • Zijn hoofd scheert of zijn haar knipt;
  • Tawaaf al-ifaada gedaan met sa’ye.
 • Als een pelgrim besluit zijn verblijf in Mina te verkorten, is het nodig dat hij voor zonsondergang van Mina vertrekt.
 • Voor een kind dat de kiezels zelf niet kan gooien, gooit de voogd namens hem na het gooien van zijn eigen kiezels.
 • Een persoon die niet in staat is om zelf te gooien vanwege hoge leeftijd, ziekte of zwangerschap is toegestaan om iemand anders aan te wijzen (zijn gevolmachtigde) om namens hem of haar te gooien.
 • De gevolmachtigde gooit eerst zijn eigen kiezels en daarna, zonder de plek te verlaten, gooit hij de kiezels van degene die hem gevolmachtigd heeft, bij alle drie de pilaren.
 • Behalve voor de inwoners van de Heilige Moskee, is het verplicht voor iedereen die Hadj at-Tamatt`oe of Hadj al-Qiraan doet om een schaap te offeren of om één zevende deel van een kameel of een koe te delen.
 • Als de pelgrim niet zijn eigen offer kan maken, moet hij drie dagen gedurende de Hadj vasten en zeven dagen nadat hij weer naar huis is gegaan.
 • Het heeft de voorkeur dat deze drie dagen van vasten volbracht zijn voor de Dag van ‘Arafat zodat hij niet hoeft te vasten op die dag, of anders vast hij op de elfde, twaalfde en dertiende dag van Dhoel-Hidjah.
 • Het is toegestaan om deze drie dagen achtereenvolgend of afzonderlijk te vasten, en hetzelfde gaat op voor het thuis vasten van de zeven dagen.
 • De Afscheid Tawaaf (tawaaf al-wida’) is verplicht voor iedere pelgrim behalve de menstruerende en postnatale vrouwen.
 • Het bezoeken van de Moskee van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) is een Soennah, of het nu voor of na de Hadj wordt gedaan.
 • Wanneer je de Moskee van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) binnen gaat, is het Soennah om twee rak’ats van tahiyyat al-masdjied (de salaah van het begroeten van de moskee) te bidden. Hoewel je dit gebed overal in de moskee kan bidden, heeft het de voorkeur om het in de Rawdah te verrichten.
 • Het bezoeken van de graven van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem), en anderen is alleen toegestaan voor mannen, en niet voor vrouwen, zodat ze niet hoeven te reizen voor zo’n bezoek.
 • Het wrijven en vegen van de hand over de muren van de kamer met de tombe van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem), het kussen, of het omcirkelen zijn allemaal innovaties die zijn verboden. Zulke dingen werden niet gedaan door de vrome voorvaderen, en in het bijzonder, het maken van tawaaf om de kamer de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) is shirk (het toeschrijven van deelgenoten aan Allaah Soebhaanahoe wa ta’Ala.
 • Het is ook shirk om de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) aan te roepen, voor de vervulling van een behoefte of om een verdriet weg te nemen.
 • Het leven van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) in zijn graf is de staat van barzach (de staat van leven tussen dood en wederopstanding op de Dag des Oordeels) en is in geen enkele manier gelijk met zijn leven op aarde voor zijn dood. De natuur en realiteit van het leven van barzach zijn alleen bekend bij Allaah!!!!
 • Wat een aantal mensen doen die voor het graf van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) staan, de handen opheffen en smeekbedes maken, doen dingen die vreemd zijn voor de Islaam. Dit is een innovatie in de religie.
 • Het bezoeken van het graf van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) is geen verplichting, noch is het een voorwaarde voor het volmaken van de Hadj, zoals sommige mensen denken.
 • De hadieth die door sommige mensen gebruikt worden als argumentatiemateriaal om moedwillig te gaan reizen (uitsluitend) voor het bezoeken van het graf van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem), zijn oftewel zwak of ze zijn gefabriceerd.
أخطاء يقع بها الحاج

فهد بن ناصر السليمان

هذه محاضرة لشيخ فهد بن ناصر السليمان حفظه الله تعالى ألقاها في جامع الشيخ ابن باز رحمه الله في الدلم.
وعنوانها ( أخطاء يقع بها الحاج)

* كل عبادة يلزمها الإخلاص لله والمتابعة لرسول صلى الله عليه وسلم.

(ملاحظات قبل الإحرام)
• النفقة المحرمة.
• عدم الاهتمام بالرفقة الصالحة. قال تعالى ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ...)
• عدم التفقه في المناسك. مع أن في وقتنا الحالي ولله الحمد الأمور متيسرة بوجود الكتب التي تشرح الحج والأشرطة والمحاضرات التي تلقى)
• أن بعض الناس أنه إذا حج فإنه يفاخر بأنه سيحج؟
• سفر المرأة بغير محرم.

(أخطاء تقع في حال الإحرام)
• تجاوز الميقات بدون إحرام.
• ترك بعض الناس الغسل والنظافة والتطيب وهو سنة. إلا إذا كان في وقت برد وخاف على نفسه فإن الغسل والتطيب سنة.أما النظافة هي ما يحتاج الإنسان إلى أزالته من شعر وأظافر.
• النساء تصل إلى الميقات وهي حائض فلا تحرم وهذا خطأ من الأولى أن ....
• بعض النساء تظن أن للإحرام ملابس خاصة فتذهب للبحث عنها وهذا يشق عليها.
• لبس بعض النساء النقاب والقفازين.
• ظن بعض الناس أنه لا يجوز لبس النعال التي فيها خياطة.
• ظن بعضهم أنه لا بد من ركعتي الطواف.
• ظن بعض الناس أنه لا بد من عقد النية في مسجد الميقات.
• ترك الاشتراط مع الحاجة إليه.وهو قول ( فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) وفائدته أنه إذا حصل لك شيء فإنه يحل إحرامه ولا شيء عليه.
• بعض الناس إذا أحرم يطلب من زملاءه تصويره في مسجد الميقات أو بلبس الإحرام. والتصوير محرم وأخذ الصور لذكرى محرم.
• ظن بعضهم أنه لا يجوز له تبديل لبس الإحرام بعد لبسه إذا كان ضيقا أو واسعا.
• إضطباع بعضهم حال إحرامه والسنة أن الإضطباع في طواف القدوم أو العمرة.
• أن بعض الناس يظن إذا لبس الإحرام أنه أحرم قبل أن يعقد النية فتراه ولا يفعل شيء من محظورات الإحرام التي تحل له كالطيب والتي تحرم عليه في حال عقده لنية.


(أخطاء في الطواف)
• ابتداء الطواف قبل الحجر الاسود.
• الطواف داخل الحجر والأصل أن يمسى حجر الكعبة ووضعته قريش لما قصرت عليهم النفقة الحلال لإكمال هذا الجزء من الكعبة.
• الرمل في جميع الأشواط.
• المزاحمة الشديدة لتقبيل الحجر الأسود. مما ينتج عنه مفاسد عظيمة فلا يُفعل محرم لأداء سنة.
• مسح جميع أركان البيت. ...........
• يحلق بعض الناس حول نسائه مما يجعل الكعبة عن يمينه.
• التبرك بالحجر الأسود وهو بدعة.
• قطع بعض الناس الطواف قبل إتمامه فلا تُنهِي طَوافك حتى تأتي الخط الأسود لأنها عبادة يجب أن تؤديها كاملة.
• تخصيص كل شوط بدعاء. فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود.وهو قول ( اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)
• ترك بعضهم قول ( اللهم آتنا..) بين الركن اليماني والحجر الأسود. حتى ولو كنت تقرأ القرآن.
• الدعاء الجماعي.
• تساهل بعض النساء في الحجاب. مما ينتج عنه افتتان الرجال.

(ملاحظات في الصلاة خلف مقام إبراهيم.)
• ترك بعض الناس قوله تعالى ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وأنت تقولها لأمرين. الأول أن ذلك سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والثانية وهو مهم أنك تفعل ذلك عبادة لله وتستشعر هذه العبادة فتقول هذه الآية وأنت منفذ لأمر الله.
• ترك قراءة سورة الكافرون والصمد.
• صلاة أكثر من ركعتين.
• المزاحمة من أجل الصلاة خلف المقام.
• جلوس بعض الناس لدعاء بعد أداء الركعتين وهو لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبب الضيق والزحام.

(ملاحظات في السعي)
• يترك بعض الناس قوله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله).
• بعضهم يكمل الآية تماما وهذا خلاف السنة بأن يقول ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ..الآية) والرسول قرأ الآية ثم قال أبداء بما بدأ به الله.
• ترك التكبير والصفة الواردة.
• رفع بعض الناس يديه على الصفة كهيئة التكبير لصلاة والصحيح رفع اليدين كهيئة الداعي.
• سعي بعض النساء بالركض بين العلمين وهذا خاص بالرجال. وإن كان الزحام شديدا فلا يركض.
• ترك بعضهم الركض الشديد مع القدرة على ذلك.
• قراءة ( إن الصفا والمروة من شعائر الله) في كل شوط.
• تخصيص كل شوط بدعاء.
• بعضهم يسعى في الدور الثاني والثالث حول القبة وهذا لا يلزم. فالواجب من السعي قبل القبة وهذا خطأ من طلبة العلم بعدم تبيان ذلك.
• الدعاء الجماعي حال السعي.
• يسعى بعضهم وهو مضطبع.

(أخطاء في التقصير.)
• يقصر بعضهم من بعض الشعر والواجب أن يعمم التقصير على كل الشعر وليس أن يأخذ من كل شعره فهذا يشق عليه ولكن يغلب على ظنه أنه أخذ من أكثره.
• يقصر بعضهم في المسعى مما يسبب تلوث المسعى.

(أخطاء في يوم التروية.)
وسمي يوم التروية لأن الناس يتروون بالماء وينقلونه من مكة إلى منى لعدم وجود الماء في منى.
• بعضهم يترك الغسل والتطيب بعد العمرة.
• عدم الذهاب إلى منى في ذلك اليوم. والسنة أن يحرم ضحى اليوم الثامن للحج.
• ترك التلبية.
• ترك بعضهم القصر في الصلوات مع أن السنة القصر في الصلاة.
• بعضهم يجمع في منى الصلوات. إلا إذا كان له عذر كمرض وغيره.

(أخطاء في عرفه.)
• أعظم أخطاء الحج وهو الوقوف خارج حدود عرفه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. ( الحج عرفه) فيجب على الشخص أن يتأكد أنه في عرفه.
• الإنشغال في أشياء قد تكون مفضولة بشيء أعظم. فتجد بعضهم يوزع الطعام وهذا أمر طيب وجميل ولكن هذا يكون قبل الزوال وبعض الظهر والعصر اجعله لك.
• استقبال جبل الرحمة وترك استقبال القبلة والسنة أن يكون الشخص مستقبلا القبلة.
• ترك الجمع والقصر والسنة جمعهما وقصرهما.
• عدم الاستفادة من خطبة عرفه. وفي هذا الزمن يصعب عليه الذهاب إلى المسجد ولكن في هذا الوقت يسر الله المذياع. وكان يفعله الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمها الله وكانوا يضعون مكبر الصوت أمام المذياع ليسمعون أهل المخيم.
• تكلف بعض الناس من الذهاب إلى الجبل. فيذهب عليه أفضل الأوقات ذهابا وإيابا إلى الجبل مما يضيع عليه أفضل الأوقات. فلينتبه الناس بعدم التفريط في ذلك.
• انصراف بعض الناس قبل غروب الشمس.

(أخطاء في مزدلفة)
• ترك المبيت في مزدلفة وهو واجب.
• ترك صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة.
• اعتقاد بعض الناس أنه يجب التقاط الحصى من مزدلفة وهو يتكلف في ذلك. فلا يشدد على نفسه في ذلك.
• ترك الدعاء والذكر بعد صلاة الفجر.
• بعضهم يصلون الفجر قبل وقتها.
• إحياء بعض الناس لتلك الليلة بذكر أو قيام أو سهر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نام بعد صلاة العشاء. وهل هو صلى الوتر أم لا. الصحيح أنه صلاها لأنه لا يترك الوتر لا في سفر ولا حضر.

( أخطاء في الرمي )
• غسل بعض الناس للحصى وهذا من التنطع.
• اعتقادهم أنهم يرمون الشيطان. فالرمي إقامة لشعيرة من شعائر الله. ويستحضر العبادة فيها.
• الانفعال عند الرمي وهذا والله أعلم ناتج من الاعتقاد الخاطئ بأنه الشيطان.
• الرمي بالنعال أو الحصى الكبير أو الشمسيات.
• المزاحمة الشديدة عند رمي الجمار.
• رمي الحصى جميعا بكف واحدة وهذا إن فعلها يعتبر عن حصاة واحدة.
• ترك التكبير عند الرمي.
• الزيادة عند التكبير بقول رضى لرحمن وغضب لشيطان.
• التهاون في التوكيل في الرمي عند عدم الحاجة.
• ظن بعضهم أنه لا بد أن يرمى العامود ( ووضع للعلامة)

( أخطاء في المبيت في الثاني عشر والثالث عشر.)
• تساهل بعض الناس في المبيت بمنى.
• عدم التحري لحدود منى.
• الرمي قبل الزوال.

(أخطاء في طواف الوداع.)
• بعض النساء توكل إما لمرض أو التعجل. والخطأ الأكبر وهو مهم أن توكل لرمي وتذهب وتطوف فيكون الطواف قبل الرمي.
• بعض الناس يطوف للوداع ثم يرمي جمرة العقبة.
• يطوف للوداع ثم يبقى في مكة.
• يعضهم يمشي على وراء بزعمه احتراما للبيت وهذا خطأ.
• إضاعة الأوقات بالدوران.
• الجدال والمخاصمة.